Product Thinking. Лекції, книги та обговорення від TechToloka

10+ випусків TechToloka: що варто знати про проект та що дивитися

Ключове тут слово — цілісність. Адже наш мозок влаштований так, що він сприймає все у комплексі, вибудовуючи взаємозв’язки між елементами та формуючи загальну картину.

Що подивитися ще по Product Thinking?

Підбірка книг по Product Thinking, щоб почерпнути нові ідеї

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua