Geek Talks: Відкриті лекції від експертів індустрії

Маленькі поради від гіганстьких компаній.

Продажі.

Маркетинг і SEO для веб-розробників.

  • вчити англійську мову (інші мови будуть плюсом)
  • вчити нові мови програмування (за замовченням для збереження конкурентоспроможності)
  • розбиратися в управлінні власного проекту, щоб уміти делегувати завдання
  • допомагати компанії зберегти маркетингові результати при переїзді на новий сайт і нарощувати трафік з допомогою SEO-оптимізації

Product Globalization.

Право в українських ІТ-реаліях.

  • як бути готовим до перевірки вашої компанії
  • як треба спілкуватися з органами правопорядку
  • чи треба давати їм свої паролі
  • чому не варто ходити до працівників правопорядку самостійно
  • і що таке магія “рішал”
Частина 1.
Частина 2.

Service-oriented architecture (SOA).

Від рутинних завдань до створення технологічних рішень.

Блокчейн.

Апгрейд українського аутсорсу

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua