Як влаштовані черкаські ІТ компанії: Огляд робочих процесів

MEV

Ringostat

Rubarb

GeekTalks на тему “Айті під час пандемії: що чекати бізнесам та спеціалістам у 2021?”. З радістю дилимося записом онлайн-зустрічі.

UAPP

QA Madness

ErgoServ

Morebis

Gera-IT

TRIARE

Підсумки

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store