Соціальні проекти ГікХаба за 2018–2020 роки

9-й сезон

Музичні імпрези України

https://miofukraine.com/

Обласна наукова бібліотека ім. Тараса Шевченка

https://dev-website-website.pantheonsite.io/

Чоловічий клуб Есквайр

https://esquire.com.ua/

Сайт ФІМЛІ

phymly.ck.ua

Історичні фото на карті Черкас

http://retro.ck.ua/

Екологічний Проект “Юлвіт Груп”

https://dev-ulvit-group.pantheonsite.io

Черкаська агенція регіонального розвитку

rda.ck.ua
http://brand.ck.ua

8-й сезон

Промолодь

http://promolod.pp.ua

ДрамТеатр

  • мобільну (адаптивну) версію сайту;
  • можливість купити квитки онлайн;
  • сезони на сторінці репертуару.

ГО “Центр правової думки”

https://go-cpd.org.ua

Eco Friendly Cafe

https://ecofriendlycafe.org/

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua