Навчаючи ми вчимося самі або Чому варто стати ментором GeekHub

“Я не знаю, про що думаю, доки це не запишу”, ― Джоан Дідіон

  • Допоможете досягти успіху іншим
  • Побудуєте глибші стосунки з колегами
  • Створите репутацію розумної та щедрої людини
  • Станете кращим вчителем
  • Отримаєте зарплату (якщо ви вчитель, тренер, консультант чи письменник)

Як пояснювальний ефект допомагає вчитися швидше

“Коли навчаємо, вчимося самі”, — Сенека

Створення освітнього щоденника змінить ваше життя

“Ніхто так багато не дізнається про предмет, як той, хто змушений його викладати”, ― Пітер Дракер

Долучитися до Групи у Фейсбук >>

Познайомитися з GeekHub.ck.ua

Читати про Ландшафт ІТ-курсів Черкас та України.

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua