Ландшафт ІТ-курсів України: офлайн, онлайн, Черкаси, для дітей

Найпопулярніші ІТ курси Черкас

Фото спільноти Game of Fonts, Instagram.
На відкритті нового сезону безкоштовних ІТ-курсів GeekHub

ІТ-курси та дітей та підлітків

Джерело: itcluster.ck.ua

Офлайн-курси в інших містах

Вінниця

Дніпро

Київ

Краматорськ, Маріуполь, Херсон

Кременчук

Кропивницький

Львів

Миколаїв

Одеса

Рівне

Харків

Ужгород

Ментори GeekHub презентують свій курс

Онлайн курси з ІТ

Онлайн перетікає в офлайн: конференція “Input” від спільноти Котанів (Kottans)

ПостСкрипт або Корисні Ресурси

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua